cabinet de avocatura
avocat bucuresti
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
avocat
cabinet de avocatura

Carte Funciara

 

Acordăm consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare la Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară:

 

•ÎNSCRIERE(ÎNTABULARE) DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI
(DACĂ EXISTĂ DOSAR CADASTRAL).

•ÎNSCRIERE / RADIERE IPOTECĂ

•RADIERE PRIVILEGIU, DREPT DE UZUFRUCT VIAGER, HABITAŢIE VIAGERĂ

•ÎNSCRIERE ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, NOTARE
INTERDICŢIE DE ÎNSTRĂINARE

•NOTARE LITIGIU AFLAT PE ROLUL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI CU PRIVIRE
LA DREPTUL DE PROPRIETATE

•OBŢINERE EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ(INDIVIDUALĂ SAU COLECTIVĂ).

tranzactii imobiliare
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura bucuresti
cabinet de avocatura
avocat
cabinet de avocatura
vlad zamfirescu
cabinet de avocatura
avocat romania
cabinet de avocatura
avocat
cabinet de avocatura
dreptul familiei
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
avoicat bucuresti
cabinet de avocatura