cabinet de avocatura
avocat bucuresti
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
avocat
bucuresti
drept civil
drept penal
cabinet de avocatura

Drept Civil

 

În domeniul Dreptului Civil acordăm consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare pentru promovarea şi susţinerea următoarelor tipuri de acţiuni:

•REVENDICAREA IMOBILELOR (TERENURI ŞI CONSTRUCŢII) NAŢIONALIZATE SAU PRELUATE ÎN MOD ABUZIV DE CĂRE STAT, ACŢIUNI ÎNTEMEIATE PE COMPARARE DE TITLURI SAU PE PREVEDERILE LEGII NR. 10/2001;
•RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR ÎN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991, L/2000 ŞI 247/2005 ;
•CERERI ÎN BAZA LEGII NR. 221/2009, PRIVIND DESPĂGUBIRI PENTRU CONDAMNĂRILE ŞI
MĂSURILE ADMINISTRATIVE CU CARACTER POLITIC DIN PERIOADA 6 MARTIE 1945, 22 DECEMBRIE 1989;
•CERERI DE DESPĂGUBIRI ÎN BAZA LEGII NR. 1/2009(OBŢINEREA VALORII ACTUALIZATE A
APARTAMENTELOR CE AU FOST CUMPĂRATE IN BAZA LEGII NR. 112/1995 ŞI ALE CĂROR CONTRACTEAU FOST ANULATE DE INSTANŢĂ;
•ACTIUNI LA LEGEA Nr.165/2013 PENTRU OBLIGAREA COMISIEI  NAȚIONALE PENTRU COMPENSAREA ÎMOBILELOR SĂ EMITĂ DECIZIA DE COMPENSARE/CONTESTAȚII ÎMPOTRIVA DECIZIILOR DE INVALIDARE ȘI DE COMPENSARE EMISE;
•ACŢIUNI ÎN MATERIA EXPROPIERII;
•ACŢIUNI ÎN CONSTATAREA DOBÂNDIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE;
•ACŢIUNI ÎN CONSTATAREA UZUCAPIUNII ŞI ACCESIUNII IMOBILIARE;
•CERERI DE IEŞIRE DIN INDIVIZIUNE;
•CERERI DE PARTAJ SUCCESORAL;
•CERERI DE GRĂNIŢUIRE;
•ACŢIUNI ÎN CONSTATAREA NULITĂŢII ACTELOR JURIDICE;
•REZOLUŢIUNI, REZILIERI CONTRACTE;
•ACŢIUNI ÎN EVACUARE;
•CERERI PRIVIND OBLIGAŢIA DE A FACE
•CERERI DE RECUPERARE A DATORIILOR RESTANTE, NEACHITATE LA SCADENŢĂ (ACŢIUNI ÎN PRETENŢII);
•CERERI PENTRU DESPĂGUBIRI ŞI DAUNE MORALE
•CERERI DE DESCHIDERE PE CALE JUDECĂTOREASCĂ A SUCCESIUNII;
•CERERI DE ANULARE A CERTIFICATULUI DE MOŞTENITOR;
•CERERI PRIVIND NULITATEA TESTAMENTULUI
•CERERI DE REZOLUŢIUNE SAU REZILIERE A CONTRACTULUI DE ÎNTREŢINERE;
•EXECUTAREA SILITĂ A SENTINŢELOR JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE,
•CONTESTAŢII LA EXECUTARE.

tranzactii imobiliare
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura bucuresti
cabinet de avocatura
avocat
cabinet de avocatura
vlad zamfirescu
cabinet de avocatura
avocat romania
cabinet de avocatura
avocat
cabinet de avocatura
dreptul familiei
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
avoicat bucuresti
cabinet de avocatura