cabinet de avocatura
avocat bucuresti
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
avocat
bucuresti
drept civil
drept penal
cabinet de avocatura

Drept Comercial

 

În domeniul Dreptului Comercial  acordăm consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare pentru promovarea şi susţinerea următoarelor tipuri  de acţiuni:

 

•ORDONANŢĂ DE PLATĂ

•CERERE DE ADMITERE A CREANŢEI

•DIZOLVAREA JUDICIARĂ A SOCIETĂŢII

•CERERE DE NUMIRE A LICHIDATORULUI

•CONSTATAREA DIZOLVĂRII DE DREPT A SOCIETĂŢII

•CONTESTAŢIE LA CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI

•CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA TABELULUI PRELIMINAR/SUPLIMENTAR AL CREANŢELOR

•CONTASTAŢIE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR LUATE DE ADMINISTRATORUL / LICHIDATORUL JUDICIAR

CERERE DE ÎNLOCUIRE A ADMINISTRATORULUI/LICHIDATORULUI JUDICIAR

•ACŢIUNE ÎN ANULAREA ACTELOR JURIDICE FRAUDULOASE ÎNCHEIATE ÎN DAUNA DREPTURILOR CREDITORILOR

•ACŢIUNE PRIVIND ATRAGEREA RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE PENTRU SUPORTAREA UNEI PĂRŢI DIN PASIVUL DEBITORULUI

•ANULAREA HOTĂRÂRII AGA

•ACŢIUNE PENTRU  RADIEREA UNEI ÎNMATRICULĂRI SAU MENŢIUNI

tranzactii imobiliare
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura bucuresti
cabinet de avocatura
avocat
cabinet de avocatura
vlad zamfirescu
cabinet de avocatura
avocat romania
cabinet de avocatura
avocat
cabinet de avocatura
dreptul familiei
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
avoicat bucuresti
cabinet de avocatura