cabinet de avocatura
avocat bucuresti
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
avocat
bucuresti
drept civil
drept penal
cabinet de avocatura

Sociatati Comerciale

 

Acordăm consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare la Registrul Comerţului pentru:

 

ÎNFIINŢARE ŞI ÎNREGISTRARE DE SOCIETĂȚI COMERCIALE S.R.L., S.A.

•VERIFICARE DISPONIBILITATE SI/SAU REZERVARE DENUMIRE FIRMĂ;

•ÎNFIINŢARE DE SEDII SECUNDARE, PUNCTE DE LUCRU;

•AUTORIZARE ACTIVITĂŢI LA PUNCTELE DE LUCRU;

•RADIERE PUNCTE DE LUCRU;

•SCHIMBARE DE SEDIU SOCIAL, PRELUNGIREA VALABILITATII SEDIULUI SOCIAL;

•CESIUNE DE PĂRŢI SOCIALE , PRELUARE SOCIETATE COMERCIALĂ;

•NUMIRE /REVOCARE ADMINISTRATORI , PRELUNGIRE MANDATE;

•MAJORARE/ REDUCERE CAPITAL SOCIAL;

•SCHIMBARE OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE;

•EXTINDERE /RESTRÂNGERE OBIECT DE ACTIVITATE;

•SCHIMBARE DENUMIRE FIRMĂ;

•ACTUALIZARE OBIECT DE ACTIVITATE CONFORM CODULUI CAEN REV.2 ŞI

PRESCHIMBARE CERTIFICAT ÎNREGISTRARE;

•SUSPENDARE TEMPORARĂ A ACTIVITĂŢII;

•RELUAREA ACTIVITĂŢII DUPĂ SUSPENDARE;

•DIZOLVARE, LICHIDARE ŞI RADIERE A SOCIETĂŢII;

•DEPUNERE SI MENTIONARE ACTE LA REGISTRUL COMERTULUI;

•OBTINERE DE CERTIFICATE CONSTATATOARE, COPII CERTIFICATE DUPĂ ACTELE

DIN DOSARUL DE LA REGISTRUL COMERŢULUI , DUPLICATE ETC.

Redactăm şi atestăm acte constitutive pentru societate , acte adiţionale ,
Hotarâri AGA ,Decizii asociat unic, Acte modificatoare, Contracte de comodat
pentru sediu social , Declaratii asociaţi şi administratori.

tranzactii imobiliare
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura bucuresti
cabinet de avocatura
avocat
cabinet de avocatura
vlad zamfirescu
cabinet de avocatura
avocat romania
cabinet de avocatura
avocat
cabinet de avocatura
dreptul familiei
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
cabinet de avocatura
avoicat bucuresti
cabinet de avocatura