Carte Funciara

Carte funciara

Acordăm consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare la Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru:

  • ÎNSCRIERI (ÎNTABULĂRI) LA O.C.P.I. ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILELOR (DACĂ EXISTĂ DOSAR CADASTRAL).
  • OBŢINERE EXTRASE DE CARTE FUNCIARĂ (INDIVIDUALĂ SAU COLECTIVĂ).
  • ÎNSCRIERE / RADIERE IPOTECI
  • RADIERE PRIVILEGIU, DREPT DE UZUFRUCT VIAGER, HABITAŢIE VIAGERĂ
  • ÎNSCRIERE ANTECONTRACTE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, NOTARE INTERDICŢIE DE ÎNSTRĂINARE
  • NOTARE LITIGII AFLATE PE ROLUL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI CU PRIVIRE LA DREPTUL DE PROPRIETATE