drept civil

Drept Civil

Acordăm consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în domeniul Dreptului Civil pentru promovarea şi susţinerea următoarelor tipuri de acţiuni:

 • REVENDICAREA IMOBILELOR (TERENURI ŞI CONSTRUCŢII) NAŢIONALIZATE SAU PRELUATE ÎN MOD ABUZIV DE CĂRE STAT;
 • RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR ÎN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR Nr. 18/1991, Nr. 1/2000 ŞI Nr. 247/2005 ;
 • CONTESTATII ÎMPOTRIVA DECIZIILOR DE COMPENSARE / INVALIDARE EMISE ÎN TEMEIUL LEGII Nr. 165/2013 DE COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR;
 • CERERI PRIVIND OBLIGAŢIA DE A FACE. ACȚIUNI PRIVIND OBLIGAREA PRIMĂRIILOR SĂ SOLUȚIONEZE NOTIFICĂRILE FORMULATE ÎN TEMEIUL LEGII Nr. 10/2001 / OBLIGAREA C.N.C.I. SĂ EMITĂ DECIZIILE DE COMPENSARE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 165/2013;
 • CERERI ÎN TEMEIUL LEGII NR. 221/2009, PRIVIND DESPĂGUBIRI PENTRU CONDAMNĂRILE ŞI MĂSURILE ADMINISTRATIVE CU CARACTER POLITIC DIN PERIOADA 6 MARTIE 1945-22 DECEMBRIE 1989;
 • CERERI PRIVIND ACORDAREA DE DESPĂGUBIRI ÎN TEMEIUL LEGII NR. 1/2009(OBŢINEREA VALORII ACTUALIZATE A APARTAMENTELOR CE AU FOST CUMPĂRATE IN BAZA LEGII NR. 112/1995 ŞI ALE CĂROR CONTRACTEAU FOST ANULATE DE INSTANŢĂ;
 • ACŢIUNI ÎN MATERIA EXPROPIERII;
 • ACŢIUNI ÎN CONSTATAREA DOBÂNDIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE (CONSTATAREA UZUCAPIUNII ŞI ACCESIUNII IMOBILIARE);
 • CERERI DE IEŞIRE DIN INDIVIZIUNE;
 • CERERI DE PARTAJ SUCCESORAL;
 • CERERI DE GRĂNIŢUIRE;
 • ACŢIUNI ÎN CONSTATAREA NULITĂŢII ACTELOR JURIDICE, REZOLUŢIUNII, REZILIERII CONTRACTELOR;
 • ACŢIUNI ÎN EVACUARE;
 • CERERI PENTRU ACORDAREA DE DAUNE MORALE PENTRU AFECTAREA ONOAREI ȘI DEMNITĂȚII;
 • CERERI DE ANULARE A CERTIFICATULUI DE MOŞTENITOR;
 • CERERI DE REZOLUŢIUNE SAU REZILIERE A CONTRACTULUI DE ÎNTREŢINERE;
 • EXECUTAREA SILITĂ A SENTINŢELOR JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE,
  CONTESTAŢII LA EXECUTARE.
 • ACȚIUNI DE RECUPERARE A DATORIILOR, NEACHITATE LA SCADENŢĂ,  RESTANTE LA ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI (ACŢIUNI ÎN PRETENŢII);