Drept Comercial

Drept Comercial

În domeniul litigiilor de drept comercial  acordăm consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare pentru:

 • SOMAȚII/NOTIFICĂRI DE PUNERE ÎN ÎNTÂRZIERE A DEBITORILOR
 • ORDONANŢE DE PLATĂ
 • CERERI DE ADMITERE A CREANŢEI
 • CERERI PRIVIND DIZOLVAREA JUDICIARĂ A SOCIETĂŢII / CONSTATAREA DIZOLVĂRII DE DREPT A SOCIETĂŢII
 • CERERI DE NUMIRE A LICHIDATORULUI
 • CONTESTAŢII LA DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI
 • CONTESTAŢII ÎMPOTRIVA TABELULUI PRELIMINAR/SUPLIMENTAR AL CREANŢELOR
 • CONTESTAŢII ÎMPOTRIVA MĂSURILOR LUATE DE ADMINISTRATORUL / LICHIDATORUL JUDICIAR
 • CERERI DE ÎNLOCUIRE A ADMINISTRATORULUI / LICHIDATORULUI JUDICIAR
 • ACŢIUNI DE ANULARE A ACTELOR JURIDICE FRAUDULOASE ÎNCHEIATE ÎN DAUNA DREPTURILOR CREDITORILOR
 • ACȚIUNI DE ANULARE A HOTĂRÂRILOR A.G.A.
 • ACŢIUNI PENTRU  RADIEREA UNEI ÎNMATRICULĂRI SAU MENŢIUNI