Plângeri către C.E.D.O.

  • ACORDĂM CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ JURIDICĂ ȘI REPREZENTARE ÎN CAUZELE AFLATE PE ROLUL CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI DE LA STRASBOURG.
     
  • REDACTĂM  PLÂNGERI ADRESATE C.E.D.O. PRIVIND ÎNCĂLCAREA ART. 6 DIN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI (DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL) , ART. 1 DIN PROTOCOLUL ADIȚIONAL NR. 1 (PROTECȚIA PROPRIETĂȚII), ART. 8 DIN CONVENȚIE (DREPTUL LA RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE ȘI DE FAMILIE) ȘI A ALTOR DISPOZIȚII ALE CONVENȚIEI.